వెనకనుండి పోటు బలే వేస్తావ్ రా…

ఆ తెల్లరింది నాన్న ఏమే ఆదివారం కదా తల స్తానం చెయ్యలి నీళ్ళు కాయి అన్నారు ఆల్రడీ కాగుతున్నాయి చెయ్యండి అంది అమ్మ నిన్న మామోలు స్తానం ఐతేనే నాన్న బట్టలు విప్పి ఉండగా అమ్మ నాన్న వీపు తోమింది ఈరోజు ఏకంగా తల స్తానం అంట మనం చూడడానికి ఏదన్నా అవకాశం ఉందా?? అని దొడ్డిలోకి వెళ్ళి అంతా పరీక్షించా అబ్బహ్ సూపర్ అనిపించింది ఒకదానిని చూసి మా బాత్ రూం కి ఆనుకుని పెద్ద వేపచెట్టు ఒకటి ఉంది అది గుబురుగా కొమ్మలు కొమ్మలుగా ఉంది ఉమ్మ్ ఇది ఎక్కితే బాత్ రూంలో ఉన్న వాళ్ళు కచ్చితంగా కనిపిస్తారు ఎందుకంటే మా బాత్ రూం లో వెంటిలేటర్ ఊడిపోయింది అక్కడ కాళీగానే ఉంటుంది ఆ బొక్కలోనుండి చూస్తే అమ్మ నాన్న ఏమి చేస్తున్నదీ చక్కగా చూడవచ్చు అనుకుని నేను గబ గబా మొకం కడుకుని అమ్మ నా ఫ్రెండ్ ఇంటికి వెళ్ళి వాడి దగ్గర ఒక బుక్క్ తెచ్చుకుంటాను అన్నాను సరే ఐతే ఇప్పుడు వచ్చేస్తావా?? అంది అమ్మ ఏమో అమ్మ వాడు ఇంటికాడ ఉన్నాడో లేడో అన్నాను సర్లే ఏదో బుక్క్ అంటున్నవ్ గా వెళ్ళి తెచ్చుకో వీడు వీళ్ల ఫ్రెండ్ ఇంటికి వెళుతున్నాడు ఆ నీళ్ళు మీకు తోడేస్తాను అంది అమ్మ ఆ ఒక పది నిముషాలు ఆగు గెడ్డ చేసుకుంటా అన్నారు నాన్న హమ్మయ్య ఆ పదినిముషాలు చాలు మనం చెట్టు ఎక్కి సెట్టిల్ అవ్వడానికి అనుకుని నేను బయటకి వచ్చి అలా రోడ్డు మీద వెళ్ళినట్టే వెళ్ళి మా పక్కన కాళి దొడ్డి ఉంటే అందులోకి వెళ్ళి అలా నేను చూసిన వేప చెట్టు దగ్గరకి వచ్చాను ఆ చెట్టు ఆ దొడ్డిలోదే నిదానంగా ఆ చెట్టు ఎక్కి మా బాత్రూం కి దగ్గరగా ఉన్న కొమ్మ మీద కుర్చుని వెంటిలేటర్ హోల్ నుండి చూశా పైనుండి సగం బాత్రూం కనిపిస్తుంది ఉమ్మ్ అనుకుని ఇంకొంచెం ముందుకి జరిగి కుర్చుని అప్పుడు చుశా వావ్ బాత్రూం అంతా కనిపిస్తుంది హమ్మయ్య అనుకుని అక్కడ నుండి అమ్మ ఏమిచేస్తుందా అని చూశా పొయ్యి కాడ నీళ్ళు కాస్తుంది చీరలంగా మోకాళ్ల దాక పైకి వచ్చేశాయి అమ్మ ఏదన్నా పని లో ఉంటే చీరని లంగాతో కలిపి బొడ్డు కింద దోపుతుంది అది ఎప్పుడూ జరిగే పనే అలా దోపుకుని కుర్చున్నట్టు ఉంది అదుకే అమ్మ మోకాళ్ల వరకూ చీరా లంగా పైకి వచ్చేశాయ్ అమ్మ కాళ్ళు కనిపిస్తున్నయ్. ఈలోపు నాన్న అక్కడకి వచ్చి ఊం తోడెయ్ అన్నారు అమ్మని చూస్తూ అయ్యిందా అని అమ్మ లేచి నీళ్ళు తోడి బకెట్టు బాత్రూం లోకి తెచ్చింది అక్కడ పెట్తి వెళ్ళింది నాన్న టవల్ కట్టుకుని బాత్రూం లోకి వచ్చారు
నాన్న బాత్రూంలోకి వచ్చి తను కట్టుకున్నా టవల్ తీసేసి డొర్ మీద వేసి నా వైపుకి తిరిగారు అప్పుడు చుశా నాన్న దానిని నాదానితో పోలిస్తే పెద్దదిగా ఉంది లావుగా ఉంది మొలమీద నల్లటి వెంట్రుకలు కూడా ఉన్నాయ్ అమ్మో ఇంత ఉందేంటి అనుకున్నాను నా మనసులో దానిని చూసి నాన్న డోర్ తీసి ఏమే ఇటురా అన్నారు అమ్మ ఏంటీ అంటూ వచ్చింది తలమీద కొంకుడు కాయ పులుసు పొయ్యవే అన్నారు నాన్న సాల్లే సంబరం మరీ చిన్న పిల్లడివి ఐపోతున్నావ్ అంటూ వెళ్ళ బోయిన అమ్మని నాన్న చెయ్యి పట్టుకుని బాత్రూం లోకి లాగారు అమ్మ వచ్చి నాన్న గుండలెమీద పడింది అమ్మని పడకుండా నాన్న గట్టిగా పట్టుకుని ఆపి ఊమ్మ్ పొయ్యి అన్నారు అబ్బహ్ బట్టలు అన్ని తడిసిపోతాయ్ అండీ అంది గారంగా అమ్మ. పర్లేదులేవే నాతో పాటు నువ్వు కూడా చేసేయ్య్ స్తానం అన్నారు నాన్న మరీ సిగ్గులేకుండా పోతుంది అని నాన్న బుగ్గ గిల్లింది అమ్మ నీదగ్గర సిగ్గుఎందుకే అంటూ అమ్మని కౌగిలించుకున్నారు నాన్న అబ్బహ్ ఏంటీ పని అంది అమ్మ చిరుకోపంగా ఊమ్మ్మ్మ్ దీనిని కౌగిలించుకోవడం అంటారు అన్నారు నాన్న అవునా మాకు తెలియదులే అంది అమ్మ అబ్బహ్ వదలండీ అవతల బోలెడు పనులు ఉన్నాయ్ అంది అమ్మ ఇది కూడా ఒక పనే కదే ముందు ఈ పని కానిచ్చేసి ఆ తరవత ఆపని చేసుకుందువ్ గానిలే అన్నారు నాన్న అమ్మని వదలకుండా అబ్బహ్ చెపితే వినరు కదా అని ఏంటి రాత్రి అంతా దున్ని దున్ని వదిలింది ఇంకా కోరిక తీరలేదా దీనికి పొద్దూన్నే లేచి నుంచుంది అంటుంది అమ్మ నాన్న లేచిన బెల్లాయిని చూస్తూ ఈరోజు ఆదివారం కదే ప్రతీ వారం ఇంతేగా ఏమాత్రం అవకాశం దొరికినా మీదెక్కెడం అలవాటేగా అన్నారు నాన్న అది సరే బాబు గబుక్కున కానివ్ పిల్లాడు వస్తాడేమో అంది అమ్మ. అమ్మ నాన్న ఇలా మాట్లాడుకోవడం గాని ఇలా చేసుకోవడం గాని నేను ఇప్పటివరకూ చూడలేదు అందుకే వాళ్ళు చేసే ప్రతి పని నాకు చాలా చాల కొత్తగా ఆచర్యంగా ఇంకా రక రకలుగా ఉంది. అదీ కాకుండా ఒక కొత్త విషయ్మ్ కూడా తెలిసింది ప్రతీ ఆదివారం ఇంతే అంట అమ్మోఓ అమ్మోఓ ఒక్కసారికూడా నఏను చూడకపోవదం ఏంటి?? అనుకుని నన్ను నేనే తిట్టుకున్నాను. ఈలోపు నాన్న ఏమే నీ బట్టలు కూడా విప్పెయ్యవే అన్నారు మొత్తం విప్పితే ఇప్పుడప్పుడే నన్ను నువ్వు వదులుతావా?? అదేమి వద్దు కాని ఇలాగే కానియ్ అంది అమ్మ నాన్న అమ్మ ని అలా ఒంగో పెట్టి వెనక నుంచుని అమ్మ చీర లంగాతో సహా నడుం పైకి లేపేశారు ఎదేంటి ఇలా చేశారు అనుకుంటూ నేను వాళ్ళనే కన్నార్పకుండా చూస్తున్నా అమ్మ కాళ్ళు పూర్తిగా కనిపిస్తున్నాయి తొడలు చాలా లావుగా తెల్లాగా బలంగా ఉన్నాయి పిర్రలు బాగా పెద్దవి తెల్లగా బలే ఉన్నాయి నాన్న అమ్మ పిర్రల దగ్గర నుంచుని అక్కడ కిందకి చెయ్యి పెట్టి పాముతున్నారు ఈసీస్స్స్స్స్స్ష్హ్హ్ హా ఇప్పుడవన్ని వద్దులేవయ్యా ఇద్దరం వేడెక్కే ఉన్నం కదా నీదానిని పెట్టేయ్ అంది అమ్మ ఉమ్మ్ ఐతే సరే అంటూ అప్పటికే పెద్దగా లావుగా నిటరుగా లేచిన నాన్న బెల్లాయిని అమ్మ పిర్రల దగ్గర పెట్టి ముందుకు నెట్టారు అలా నెట్టేసరికి అమ్మ పడబోయి ఎదురుగా ఉనా గోడమీద చెయ్యి వేసి ఆపుకుంది నాన్న అమ్మ సళ్ళ మీద చేతులు వేసి వాటిని గట్టిగా నొక్కుతూ వెనకనుండి తన నడుముని కదుపుతున్నారు అమ్మ మాత్రం ఆ హ్హ హాహ్ ఆభ్ ఆఅ ఇస్స్స్సి ఊఉమ్మ్మ్మ్మ్మ్ స్స్జ్స్ అహహ అబభ్ అబహ్ ఆదీ అదీ దెంగరా దెంగు వెనకనుండి పోటు బలే వేస్తావ్ రా అబ్బహ్ నాదాని నిండుగా దిగేసి కుమ్ముతుంటే ఆభహ్ బలే ఉంటుంది రా గుద్దు గుద్దు అదీ అదీ అలాగే దెంగు హహహ్ హహహ ఈస్స్స్సి మ్మ్మ్మ్ మ్మ్మ్మ్ అబ్బహ్ ఇయ్యాల పొద్దున్నే మొదలెట్టావ్ చీకటి పడేలోపు ఎన్ని సార్లు మీదెక్కుతావో అంటుంది అమ్మ నవ్వుతూ అడిగిన వెంటనే లంగా ఎత్తి దెంగుకోరా అనే నీ లాంటి పెళ్ళాం ఉంటే ఎన్ని సార్లైనా ఎక్క వచ్చే అంటూ తన నడుముని అమ్మ పిర్రలకేసి ఓకీ వెనక్కి ముందుకీ తెగ ఊపుతున్నారు నాన్న అలా వెనక్కి ముందుకీ ఊపుతున్నప్పుడల్లా అమ్మ హహహ్ హ్హ ఇసిస్ ఇస్సి ఈస్ హ్హోఓఓ హీఓఓ మ్మ్మ్ హ్హ్హీహ్హ్ హీహ్ అంటూ మూలుగుతూ నాన్న కి కోపరేట్ చేస్తుంది నాన్న చేతుల్లో నిదక్షణ్యంగా నలిగిపోతున్నాయి అమ్మ సళ్ళు. అలా బాగా గుద్ది గుద్ది అమ్మ మీదకి అదిమి పెట్టి నాన్న ఊగడం ఆగిపోయరు అమ్మ మూలుగులు కూడా అగిపోయాయి ఊమ్మ్ ఇంక తియ్యి అంది అమ్మ నాన్న వెనక్కి జరిగారు అప్పుడు కనిపించింది నాన్న సుల్ల అది తడి తడిగా దాని చివర జిగటలా కారుతూ ఉంది దానిని చేత్తో పట్టుకుని దీనిని కడగవే అన్నారు నాన్న అమ్మ దాని మీద నీళ్ళు పోసి చేతిలోకి తీసుకుని పాముతూ కడిగింది అమ్మ మళ్ళి లంగా చీర ని పైకి ఎత్తుకుని కింద కుర్చుని చెంబుతో నీళ్ళుతీసుకుని చేతిలోకి పోతుకుంటూ కింద ముడ్డి కడుగుతాం కదా అల అడుక్కుని పైకి లేచి చీర లంగా కిందకి దింపుకుని ఇంక నేను వెళ్లనా అంది ఉమ్మ్ అన్నారు నాన్న అదేంటి కొంకుడు కాయ పులుసు పొయ్యమని కదా పిలిచింది పొయ్యకుండానే అమ్మ వెళతాను అంటుంది ఈయనేమో వెళ్ల మంటున్నారు ఇదేంటి అనుకున్నాను అమ్మ వెళ్ళాక తనే పులుసు పోసుకుని తల స్తానం పూర్తిచేసి బయటకి వెళ్ళారు అమ్మోఓ ఈయనకి పోసుకోవడం వచ్చినప్పుడూ అమ్మని ఎందుకు పిలిచినట్టు అంటే ఈ పనికోసమే నా?? అనుకున్నాను అంటే రాత్రి కూడా ఇలాగే చేసుకున్నారా అదుకే అమ్మ చీర అక్కద క్కడా తడిచిందా?? ఇదేనేమో లేకపోతే అక్కడక్కడా చీర ఎందుకు తడుస్తుందీ అనుకుని అమ్మ ఏమి చేస్తుందా అని చూశా అమ్మ ఇంటిలోనుండీ తుండు లంగా జాకీటు బుజం మీద వేసుకుని పొయ్యి మీద నీళ్ళు వంచుకుంటూ కనిపించింది

TOP తెలుగు వంద బూతు సెక్స్ కథలు   

Incoming search terms:వెనకనుండి పోటు బలే వేస్తావ్ రా…

The post వెనకనుండి పోటు బలే వేస్తావ్ రా… appeared first on Hindi Sex Stories.

Updated: July 30, 2015 — 10:56 pm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

bdsex video , bengali sex story , bengali hot girls video © 2016